Transformatorske stanice

Transformatorske stanice su ključne instalacije u električnoj mreži koje sadrže opremu za nadzor, zaštitu i upravljanje energetskim prijenosnim i distribucijskim sistemima i osiguravaju učinkovito i pouzdano opskrbljivanje energijom. Transformatorske stanice vrše napajanje elektrane od generatora i ostvaruju vezu između prijenosne i distribucijske mreže. Transformatori i postrojenja su glavne komponenete koje omogućuju ovu funkciju. Transformatori se koriste za transformiranje razine napona, a postrojenja (kontroliraju protok električne energije) osiguravaju da se dijelovi mreže izoliraju zbog poslova održavanja, smanjuju rizik oštećenja opreme uslijed kvara i sprečavaju da se kvar proširi unutar mreže.

EDING TELECOM d.o.o. već dugi niz godina projektuje i proizvodi transformatorske stanice na infrastrukturnim, stambeno-poslovnim i industrijskim objektima po principu “ključ u ruke”, prateći tipizirana tipska rješenja, ali i zahtjeve naručioca.

Mašinsko-građevinski dio proizvodnje transformatorskih stanica je produkt spoja iskustva i znanja naših inžinjera i majstora u proizvodnom segmentu naše firme. Prilikom proizvodnje koristimo najkvalitetnije građevinske materijale (betonski predfabricirani elementi), kao i standardne aluminijske limove shodno projektovanim dimenzijama, čime se osigurava pouzdanost, održivost i prostorna fleksibilnost prilikom rasporeda opreme unutar transformatorske stanice. Sve TS iz naše proizvodne linije imaju vrhunska projektovana rješenja za ventilaciju u vidu odgovarajućih rešetkastih vrata ili pak žaluzina od aluminija, sa svjetski brendiranim klimama te su tipski podijeljene na TS sa vanjskim i unutrašnjim posluživanjem. Sve prateće građevinske radove izvodimo sa vlastitim snagama i vlastitom mehanizacijom.

Kad su u pitanju transformatorske stanice na infrastrukturnim projektima na autocestama, na tom polju smo realizovali veliki broj tipskih rješenja na autoputu Vc, počev od privremenih građevinskih trafostanica, pa sve do trajnih rješenja. U ovom segment poslovanja, realizovali smo veliki broj trafostanica iz slijedeće tipozacije trafostanica 10(20)/0,4kV : 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA i 1000 kVA.  Građevinski dio trafostanica je identičan za trafoe svih snaga, a u zavisnosti od snage transformatora mijenjaju se i nazivne vrijednosti pojedinih elemenata u trafostanici. Obzirom na mjesto montaže i zahtjeva za sigurnost napajanja, realizujemo cestovne i tunelske tipove transformatorskih stanica.

Rješenja trafostanica koje su produkt našeg inžinjeringa i proizvodnje se sastoje od nekoliko segmenata, u zavisnosti od zahtjeva naručioca:

  • Betonsko-mašinska konstrukcija
  • SN blok proizvođača “SIEMENS”, “ABB”,…
  • Transformator proizvođača “SIEMENS”, “ABB”, “KONČAR”,…
  • NN blok proizvođača “ABB”, “EDING TELECOM”,…
  • Ostala oprema prema zahtjevu kupca (UPS postrojenja, ormari kompenzacije, klime,…)
  • Prateći radovi i usluge (PLC commissioning, optička mreža,…).

 

Pored distributivnih trafostanica, bavimo se projektovanjem, isporukom i ugradnjom stubnih trafostanica (na čeličnortešetkastim ili betonskoarmiranim stobovima), kao i trafostanicama na željeznicama.

Prilikom izgradnje TS pridržavamo se trenutno važećih pravilnika, standarda i preporuka iz oblasti za koju se projektuju trafostanice. Veliki broj reference na autoputu, stambenim objektima i industriji i zadovoljni klijenti su dokaz da su naša rješenja u ovoj oblasti prepoznata na tržištu. Na kraju na zahtjev kupca, vršimo kompletna ispitivanja i puštanje u rad, sa dostavljanjem projekta izvedenog stanja.