Telekomunikacije

Servisna organizacija kompanije Eding Telecom bazirana je na četiri nivoa koja uključuju fazu planiranja, projektovanja, implementacije i održavanja. Servisna struktura kompanije Eding Telecom pruža klijentima fleksibilnost u realizaciji kompleksnih projekata po principu ključ u ruke.

Nudimo usluge konsaltinga, projektovanja, implementacije, integracije i održavanja u oblastima koje su navedene ispod.

RADIO RELEJNE PRISTUPNE MREŽE

Svi projekti su bazirani po principu “ključ u ruke”, od projektovanja TK objekata, izgradnje i održavanja u oblasti bežičnih pristupnih mreža, sa upravljanjem, optimizacijom, mjerenjima i OMC servisom. U zaokruženom ciklusu integracije, nudimo upravljanje, ishodovanje dozvola, izrada konstrucija, antenskih sistema, postavljanje optičkih kablova, postavljanje baznih stanica i sistema napajanja, izrada BS i radio relejnih veza, tehnički prijem.

Projektovanje, instalaciju, izvođenje i optimizaciju GSM/UMTS/LTE BTS baznih stanica.

Projektovanje, instalaciju, izvođenje i optimizaciju GSM/UMTS/LTE BTS baznih stanica.

Radio relejni linkovi.

Drive testovi.

Swap.

RNO.

OMC.

Eding Telecom-ov tim inžinjera je visoko profesionalan i educiran tim sa dugogodišnjim iskustvom na realizaciji brojnih projekata iz oblasti GSM tehnilogije što uključuje GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, 4G+ i 5G nadolazeće mreže.

U oblasti konsultacija izdvajamo tehničke studije, analizu tržišta, studije utjecaja na okolinu, RF planiranje, projektovanje i site surveys. U urbanism zonama nudimo frekventno planiranje, planiranje pokrivenosti (in-door), viziranje, snimanje mikrolokacije, RF planiranje, planiranje ripiterskih stanica, micro/pico planiranje. Iza nas je velikih broj akvizicija lokacija, ishođenja svih neophodnih dozvola, ugovaranje podzakupa, kupovina mikro lokaija za GSM BTS. Kad je u pitanju izgradnja, nudimo system “ključ u ruke”, od građevinskih radova, geomehaničkih ispitivanja, statičkih analiza, izgradnje lokacije (TK kontejneri, dry cells), izgradnje antenskih stubova (green-fiels, roof top, antenski fitinzi), elektro radova (instalacije, priključci, agregati/baterije, antenski sistemi, klime). Kod instalacije TK opreme, commissioning-a i integracije, naš dijapazon usluga obuhvata microwave ili optičke veze za povezivanje sa BTS, implementaciju GSM BTS, CAT 7 optičko i strukturno kabliranje, integracijski testovi.

Cijeli proces se zaokružuje projektni menadžmentom, koordinacijom projekata, nadzorom nad izvođenjem, završnim prijemnim testovima i isporukom dokumentacije izvedenog stanja. Nakon implementacije mrežne infrastrukture Eding Telecom vrši redovno održavanje, nadgradnju, optimizaciju i druge potrebne usluge kako bi se održao kvalitetan rad mreže, počev od vršenja redovnih testova, “drive test”, QoS monitoringa, elektro i mašinsko održavanje, održavanje prenosnih puteva I radio pristupne opreme, nadogradnja BTS i antenskih sistema.

 

TELEKOMUNIKACIJSKI PRENOSNI SISTEMI

Naše sveobuhvatno rješenje za mikrotalasne prenosne proizvode za pristup, agregaciju i jezgra, pruža efikasan i fleksibilan način za izgradnju paketa na transportnoj mreži kao dio evolucijske putanje. Rješenje fokusira potrebu za provajdere usluga kako bi pojednostavili mrežnu arhitekturu integrirajući više slojeva u jednostavan, skalabilan dizajn koji poboljšava ekonomičnost i efikasnost temelja infrastrukturne mreže.

Kroz korištenje standardizovanih podataka i kontrolnih sistema, svojstvena efikasnost MPLS-a je u kombinaciji skalabilnošću transportnog sloja za isporuku neusporedivu mreže razmjera i fleksibilnost, i sve to sa manje elemenata na mreži.

 

OPTIČKE MREŽE

Kad su u pitanju mreže prenosa, pružamo usluge projektovanja i izgradnje, održavanja  optičkih i bakarnih (FTTH, FTTB, FTTC) pristupnih mreža i magistralnih pravaca koje obuhvataju sve neophodne aktivnosti od idejnog rešenja do upotrebne dozvole, uključujući sve neophodne građevinske i montažne radove, kao i isporuku opreme. U zaokruženom ciklusu integracije, nudimo upravljanje, ishodovanje dozvola, iskop i postavljanje kablovske kanalizacije, postavljanje kablova, montaža nadzemnih kablova na stubovima i dalekovodima, upuhivanje optičkih kablova, splajsanje optičkih kablova, terminiranje optičkih kutija, patch panela i optičkih razdjelnika, mjerenja, projekti izvedenog stanja, tehnički prijem. U saradnji sa vodećim svjetskim proizvođačima, u mogućnosti smo ponuditi cjelokupni asortiman, od optilkih kablova, amplifajera, nodova, krajnje opreme.

Implementiramo optičke i bakarne mreže:

U telekom sektoru (FTTx,…).

U sektoru distribucije i proizvodnje električne energije.

Optički kablovi na autoputu (otvorena trasa, tuneli).

Optika na željeznici.

Industrijski objekti.

Data centri.

Stambeni objekti.

 

TRANSPORTNI I PRISTUPNI SISTEMI

U ovom segment pokrivamo sve tehnologije DWDM/OTN, SDH, xDSL, FTTx, Ethernet, IP/MPLS, FW i bezbednost mreža, bežični pristup, prenos podataka, upravljanje mrežama i SDN. Nudimo tehnička rješenja (HLD, LLD), instalaciju sistema napajanja, testove prihvatljivosti,  održavanje.