Razvodni ormari

Razvodni ormari koje asembliramo i isporučujemo po potrebi kupca su proizvod koji je rješenje nastalo u procesu projektovanja unutar naše kompanije ili pak na osnovu gotovih shema i projekata naručioca, sa posebnim pečatom našeg inžinjeringa.

Kućišta ormara su od brendiranih proizvođača ABB, SIEMENS, dok su u dosta slučajeva zastupljena i vlastita rješenja naše kompanije prilagođena potrebama kupca i njegovim tehničkim zahtjevima. Svi ormari koje asembliramo i isporučujemo su u skladu sa standardima IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2 i kao takvi zadovoljavaju sve potrebne tehničke uslove. Stepen mehaničke zaštite IK je u skladu sa standardom IEC 62262, dok su ormari prema vibracionom testu izrađeni u skladu sa standardom IEC 60068-2-57 i IEE Std 693.

Stepen mehaničke zaštite ormara koje asembliramo i isporučujemo zavisi od potreba kupca i moguće je ponuditi sve varijante u opsegu od IP20 do IP65, prema standardu IEC 60529.

U mogućnosti smo da ponudimo širok dijapazon razvodnih ormara za automatizaciju, upravljanje, TK ormarima kao i energetskim ormarima svih namjena, prema potrebi kupca. Ormari se po želji kupca isporučuju sa slijepim vratima, prozirnim  vratima, kao i druge verzije prema potrebi. Moguća je modularna izvedba prema potrebama, sa postoljem, samostojeći ili fiksirani za pod, sa bočnim prilazom ormaru te drugi niz različitih verzija.

RAL ormar se isporučuje prema specifikaciji kupca, od RAL 7035 pa sve do drugih varijanti, a sve u skladu sa EN normama CEN/TC 271. Ormari su najčešće izrađeni od dvostruko dekapiranog lima obojenog tvrdopečenim lakom. Mehaničke izdržljivosti IK10 sa slijepim vratima ili IK09 sa prozirnim vratima, prema standardu IEC 50102. Nazivni naponi su do 690 (V), nazivni napon izolacije do 1000 (V), nazivna frekvencija (50-60) Hz, nazivne struje do 1600 (A), nazivni podnosivi impulsni napon do 1000 (V).

Svaki dio je opremljen tipskom bravom sa ključem, natpisnim pločicama, znakovima opasnosti, jednopolnom šemom i atestima proizvođača. U ormare ugrađujemo opremu za zaštitu i upravljanje elementima instalacije u svemu prema priloženoj tropolnoj shemi i shemi djelovanja. Svi dijelovi ugrađeni u ormar montiraju se na montažnom okviru ili montažnoj ploči tako da se kasnije omogući demontaža i ponovna montaža svakog pojedinog elementa opreme bez potrebe da se zbog toga demontiraju drugi dijelovi opreme. Sve sastavne dijelove ormara na proizvodnoj liniji in-house sastavljamo i povezujemo. Svi provodnici za ožičenje se uredno slažu u perforirane PVC kanale sa poklopcem. Sva metalna vrata ormara na kojima imamo ugrađene elektro opremu se priključuju na zaštitni vod za uzemljenje. Sve oznake provodnika su u skladu sa važećim standardima u ovoj oblasti. Priključci svih kablova moraju biti preko strujnih stezaljki odgovarajućih dimenzija.

Sve stezaljke moraju su označene u skladu sa važećim standardom. Sve žile kablova su obilježene kao i stezaljke na koje su spojene. Sva oprema u ormaru i na vratima ormara je označena natpisnim pločicama. Svi kablovi se uvode u ormar isključivo sa donje strane. Spoljne i unutrašnje površine ormara i pomoćne konstrukcije i pribor moraju biti antikorozivno zaštićene i lakirane. Svaki ormar na unutrašnjoj površini vrata mora ima džep za dokumentaciju. Sav potreban sitan materijal se podrazumijeva. Provjera funkcionalnosti i prijem razvodnog ormara vrše se u radionici isporučioca uz obavezno prisustvo nadzornog organa, prilikom FAT testiranja. Nakon završetka asembliranja, dostavljamo garanciju na izvedene radove i ugrađenu opremu.

Ormari mogu biti namjenjeni za unutrašnju ili vanjsku montažu u ovisnosti od zahtjeva projekta, što u konačnici uvjetuje izbor tipa ormara, IP zaštite, temperaturne i ostale uslove okoline.
Dimenzije ormara su fleksibilne i ovise o opremi koja se nalazi unutar kućišta, kao i prostoru gdje se smještaju. Širine se kreću okvirno u dijapazonu od (300-1600) mm, dubine u dijapazonu od (400-1000) mm, dok su visine vrlo fleksibilne u rasponu od (750-2200) mm.

Područja aplikacije navedenih ormara su mnogobrojna, a ispod su samo neki od proizvoda koji izlaze sa naše proizvodne linije:

Mjerno kontrolni ormar MC za infrastrukturne projekte i industriju

Energetski ormari ventilacije

Mrežni i UPS ormari rasvjete

NN ormaru za trafostanice

Ormari za SCADA sisteme

Komunikacioni i IT ormari u data centrima i kontrolnim sobama

Distributivni ormari

Ormari kompenzacije u trafostanicama

Stubni i samostojeći ormari rasvjete

Svaki ormar sa naše proizvodne linije je označen u skladu sa standardima, od opreme koja se nalazi na vratima ormara, komponenti unutar samog ormara, pa sve do provodnika, stezaljki, sabirnica i svih ostalih sastavnih komponenti ormara. Svaki ormar prate označne pločice na vratima ormara, kao i glavna ploča unutar ormara, a cijeli process markiranja je pokriven vrhunskom Weidmuller printer mašinom i tipskim oznakama.

Proces inžinjeringa u proizvodnji ormara se u našoj firmi sastoji od izrade idejnih, preko preliminarnih izvedbenih nacrta, izvedbenih nacrta, pa sve do as-built nacrta koji se rade u softverskim paketima eplan i autocad. Sve počinje od našeg eplan okruženja, nakon kojeg radimo automatsku pripremu svih montažnih ploča i vrata na CNC strojevima i laserima, s ciljem asembliranja opreme (komponente, PVC kanali, sabirnice,…).

Sam proces ožičenja je izuzetno brz i dinamičan što se postiže vrhunskim procesom koji je postignut unutar same linije za asembliranje, praktičnim montažnim stolovima, efikasnom pripremom žica, kanalica, DIN šina, preko ožičenja, pa sve do vrhunske testne platform.

Svaki ormar prati hard kopija tropolne sheme ormara, sheme djelovanja, dispozicionog nacrta. Sam procesm ožičenja, kao i mašinski process asembliranja je uredno pokriven radioničkim mašinskim nacrtima, od nacrta bušenja otvora na vratima, preko nacrta za bušenje za pozicioniranje elemenata unutar ormara. Provjere termalnog zagrijavanja, kao i ostale proračune smo u mogućnosti ponuditi u fazi dizajna samog proizvoda.

U ormare ugrađujemo širok dijapazon provjere opreme renomiranih proizvođača SIEMENS, ABB, SCHNEIDER, kao i ostale provjerene komponente od perforiranih kanala, preko sabirnica, firula, oznaka. Sva dokumentacija izvedenog stanja podrazumijeva isporuku testnih protokola, kao i atestne dokumentacije sve opreme unutar ormara.

VRHUNSKI INŽINJERING, VRHUNSKI PROCES ASEMBLIRANJA I EKONOMSKA ISPLATIVOST SU NAŠE ODLIKE.