Rasvjeta

Firma EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo već duži niz godina je prisutna u segment projektovanja, ugradnja i puštanja u rad svjetlotehničkih sistema na autoputevima (rasvjeta tunela, petlji,…), urbanim i seoskim saobraćajnicama, stambenim objektima, naseljima, parkinzima, mostovima,…

Cijeli proces počinje od idejnog rješenja sa izradom fotometrijskog proračuna, prko izrade glavnog projekta rasvjete, izvođenja svih faza projekta rasvjete u vlastitoj režiji i vlastitim snagama, pa do dostavljanja projekta izvedenog stanja.

Mašinski dio izrade stubova prema specifikaciji iz projekta je također know-how naše kompanije, gdje smo već paletu navedenih stubova upotpunili sa svim standardnim dužinama koje se traže kod rasvjete saobraćajnica, upotpunjujući sve navedeno sa modern dizajniranim lirama na koje se ugrađuju rasvjetna tijela poznatih svjetskih brendova. Sve stubove iz naše proizvodnje prate mašinski nacrti stuba, lire, temelja, atesti cinčanja stubova, statički proračun u ovisnosti od zone vjetra kao i ostali potrebni izvještaji. Pored antikorozivne zaštite vrućim cinčanjem, nudimo i farbanje zaštitnim premazom u željenom tonu po RAL karti. Trenutno smo u mogućnosti da izrađujemo višesegmentne cijevne stubove, prema željama kupca, od 3 m do 15 m. Iz dijapazona lira izdvajamo jednostruke, dvostruke, višestruke, ravne sa različitih nagibnim uglom i dužinama krakovam, sa vrlo jednostavnom montažom na stub kao i rasvjetnog tijela na liru.

Nakon dopremanja navedenih stubova na radilište, građevinska operativa naše firme je osposobljenja za građevinski iskop i polaganje kablova, postavljanje temelja stubova, kao i samo fiksiranje stuba i postavljanje rasvjetnog tijala uz pomoć korpe.

Tim električara radi na montaži i postavljanju razvodnih ormara rasvjete, puštanju i testiranju cijelog sistema, sa izradom izvještaja o osvjetljenosti površine nakon završetka projekta. Razvodni ormari javne rasvjete namjenjeni su za mjerenje utroška električne energije javne rasvjete i za upravljanje javnom rasvjetom te su u većini slučajeva u potpunosti naš proizvod. Razvodni ormari javne rasvjete se montiraju na betonski temelj sa parapetom, na AB stub i na zid, prave se od lima, površina ormara je zaštićena elektrostatskim postupkom, prema normama CEN/TC 271. Ormari javne rasvjete mogu biti i od polikarbonata ili poliestera.

Firma EDING TELECOM d.o.o. iza sebe ima veliki broj implementiranih projekata rasvjete na autocestama, a prije svega u tunelima na koridoru Vc. Ponosni smo na broj ugrađenih natrijumovih i LED svjetiljki opće, adaptivne, sigurnosne i evakuacijske rasvjete.  Svjetiljke koje ugrađujemo u tunelima omogućavaju redukciju svjetlosnog fluksa, upravljanje preko kontrolera rasvjete uz pomoć DALI protokola i drugih protokola. Uključenje i isključenje svjetiljke, kontinuirana promjena svjetlosnog fluksa vrši se digitalnim signalom iz glavnog kontrolera. Prijenos upravljačkih signala i signala stanja između razvodnih ormara izvodi se lokalnom mrežom. Shodno standardima koji važe za rasvjetu tunela i saobraćajnica na autopoutevima, ugrađujemo svjetiljke renomiranih svjetskih proizvođača Philips Lighting, Schreder, Thorn.

Imamo potpisane ugovore o održavanju javne rasvjete, što podrazumijeva periodično otklanjanja kvarova po pozivu Naručioca i prijavi kvara.

Na taj način, projekat rasvjete je zaokružen od početka do kraja unutar same kompanije.