Radio relejne / Pristupne mreže

Projekti su bazirani po principu “ključ u ruke”, od projektovanja TK objekata, izgradnje i održavanja u oblasti bežičnih pristupnih mreža, sa upravljanjem, optimizacijom, mjerenjima i OMC servisom. U zaokruženom ciklusu integracije, nudimo upravljanje, ishodovanje dozvola, izrada konstrulcija, antenskih sistema, postavljanje optičkih kablova, postavljanje baznih stanica i sistema napajanja, izrada BS i radio relejnih veza, tehnički prijem.

Projektovanje, instalaciju, izvođenje i optimizaciju GSM/UMTS/LTE BTS baznih stanica.

Projektovanje, instalaciju, izvođenje i optimizaciju GSM/UMTS/LTE BTS baznih stanica.

Radio relejni linkovi.

Drive testovi.

Swap.

RNO.

OMC.

U oblasti konsultacija izdvajamo tehničke studije, analizu tržišta, studije utjecaja na okolinu, RF planiranje, projektovanje i site surveys. Za urbane sredine nudimo frekventno planiranje, planiranje pokrivenosti (in-door), viziranje, snimanje mikrolokacije, RF planiranje, planiranje ripiterskih stanica, micro/pico planiranje. Iza nas je velikih broj akvizicija lokacija, ishođenja svih neophodnih dozvola, ugovaranje podzakupa, kupovina mikro lokaija za GSM BTS. Kad je u pitanju izgradnja, nudimo system “ključ u ruke”, od građevinskih radova, geomehaničkih ispitivanja, statičkih analiza, izgradnje lokacije (TK kontejnerske kućice, dry cells), izgradnje antenskih stubova (green-field, roof top, antenski prihvati), elektro radova (instalacije, priključci, agregati/baterije, antenski sistemi, klimatizacija). Kod instalacije TK opreme, commissioning-a i integracije, naš dijapazon usluga obuhvata microwave ili optičke veze za povezivanje sa BTS, implementaciju GSM BTS, CAT 7 optičko i strukturno kabliranje, integracijski testovi.

Cijeli proces se zaokružuje projektnim upravljanjem, koordinacijom projekata, nadzorom nad izvođenjem, završnim prijemnim testovima i isporukom dokumentacije izvedenog stanja. Nakon implementacije mrežne infrastrukture Eding Telecom vrši redovno održavanje, nadogradnju, optimizaciju i druge potrebne usluge kako bi se održao kvalitetan rad mreže, počev od vršenja redovnih testova, “drive test”, QoS monitoringa, elektro i mašinsko održavanje, održavanje prenosnih puteva i radio pristupne opreme, nadogradnja BTS i antenskih sistema.