Proizvodnja

Kompanija EDING TELECOM d.o.o. je osposobljena za proizvodnju široke palete mašinskih konstrukcija, industrijskih konstrukcija, gotovih i polugotovih proizvoda, od čega izdvajamo samo najvažnije:

Proizvodnja i montaža čelično-rešetkastih antenskih stubova

Proizvodnja i montaža kompaktnih betonskih i aluminijskih trafostanica

Proizvodnja i montaža naplatnih kućica na autoputevima

Proizvodnja i montaža saobraćajne signalizacije na autoputevima (portali za znakove, sigurnosne ograde, zaštitne ograde)

Proizvodnja i montaža razvodnih ormara

Proizvodnja i montaža segmentnih stubova rasvjete

Proizvodnja i montaža industrijskih čeličnih konstrukcija

Čelično-rešetkasti antenski stuboviČelično rešetkasti antenski stubovi proizvodnje EDING TELECOM  za oblast mobilne telefonije   predstavljaju čelično – rešetkasti konzolni sistem, sa mogućnošću sastavljanja iz više segmenata, shodno visini koja je projektovana. Geometrija stuba ovisi od potrebnog broja GSM antenna, mini linkova, sa statičkim proračunom u savremenim softverima. Stubovi se antikorozivno štite toplim cinčanjem, a visine stubova koje radimo se kreću do 60 m. Projektovane brzine vjetra se određuju shodno lokaciji, a namjena navedenih stubova je za otvoreni teren.

Proizvodnja i montaža kompaktnih betonskih i aluminijskih trafostanica
U mogućnosti smo ponuditi proizvodnju svih tipova trafostanica, shodno tipskim rješenjima elektrodistributivnih kompanija, kao i specifičnim zahtjevima investitora. Naša kućišta su u skladu sa BAS i EN normara, tehničkim propisima, zadovoljavaju minimalne nosivosti tla, uslove u seizmičkim zonama, projektirane prema snagama energetskih transformatora i NN bloka. Sastavni dijelovi trafostanice (temelj, kućište, krov) se izrađuju od tipskih materijala, sa odjeljcima za prikupljanje ulja, prostorom za dovod kablova i ostalim pratećim elementima. Elementi vanjske bravarije izrađeni su od aluminijuma, otvori za ulaz u temeljnu kadu od čeličnog lima. Obrada vanjskih zidova prema dogovoru sa Investitorom. Zbog posebne tipizacije i specifičnosti proizvoda u mogućnosti smo izrađivati opremu koja sadrži sve tipove čeličnih profila uključujući i cijevi.

Proizvodnja i montaža naplatnih kućica na autoputevima
Naš proizvodni segment pokriva proizvodnju naplatnih kućica na autoputevima, sa kompletnim dizajnom, proizvodnjom, isporukom i montažom. Kućice se izrađuju prema specificiranim materijalima, sa precizno izrađenim bravarskim pozicijama, aluminijskom stolarijom, parapetnim kanalima, vanjskim i unutrašnjim klima jedinicama, razvodnom tablom, senzorima i ostalom opremom prema zahtjevu Investitora.

Proizvodnja i montaža saobraćajne signalizacije na autoputevima (portali za znakove, sigurnosne ograde, zaštitne ograde)
Naša kompanija već duži niz godina isporučuje nosive portalne konstrukcije za znakove na autoputu u Bosni i Hercegovini, a sve shodno specifikacijama i uputama od strane Autocesta FBiH.

Proizvodnja i montaža razvodnih ormara
U mogućnosti smo ponuditi projektovanje metalnih razvodnih ormara, proizvodnju navedenih ormara postupcima obrade u našoj proizvodnoj hali, sa završnim elektrostatskim farbanjem. Dimenzije ormara su prema zahtjevima Investitora, sa detaljnim proračunom same konstrukcije, izdržljivosti, termalnog upravljanja, IP zaštite, IK zaštite. Ormari pokrivaju širok spektar alplikacija, od razvodnih ormara rasvjete, energetskih ormara, kontrolnih ormara, blokova u trafostanicama, UPS ormara,… Ormari koje proizvodimo mogu biti i modularne izvedbe, prema zahtjevu kupca.

Proizvodnja i montaža segmentnih stubova rasvjete
Za potrebe tržišta, na osnovu dugogodišnjeg iskustva napravili smo tipizaciju stubova prema njihovim tehničkim karakteristikama i namjeni, iako asortiman nije konačan, već zavisi od fotometrijskih proračuna, na osnovu kojih baziramo visinu stuba. Pratimo nove tehnologije i nadopunjavamo proizvodni segment sa novim tipovima stubova, prema specifičnim tehničkim, klimatskim i arhitektonskim zahtjevima. Svi stubovi prolaze antikorozivnu zaštitu, cinčanje prema zahtjevu Investitora, kao i lakiranje prema tonu iz RAL karte. Trenutno smo u mogućnosti da izrađujemo višesegmentne cijevne stubove, prema željama kupca, od 3 m do 15 m. Iz dijapazona lira izdvajamo jednostruke, dvostruke, višestruke, ravne sa različitih nagibnim uglom i dužinama krakovam, sa vrlo jednostavnom montažom na stub kao i rasvjetnog tijela na liru.

Proizviodnja i montaža industrijskih čeličnih konstrukcija
U mogućnosti smo ponuditi izradu čeličnih industrijskih konstrukcija prema zahtjevu kupca, a sve shodno odobrenim nacrtima od strane Investitora prije početka realizacije samog projekta.

Čitav proces započinje inžinjeringom, izradom preciznih nacrta konstrukcija i slanjem istih na odobrenje Investitora. U narednom koraku, nakon odobrenja, slijedi process izrade pomoćnih radioničkih nacrta i proizvodnja navedenih konstrukcija, prema procedurama ISO 9001:2015 i ISO 3834-3.

U našem proizvodnom procesu možemo ponuditi sve vrste obrade metala:

Lasersko sječenje limova

Sječenje limova na mašini za sječenje lima

Rezanje plazmom

Štancanje, brušenje, kutno savijanje, probijanje, poliranje

Pjeskarenje

Zavarivanje (MIG/MAG/TIG)

Elektrostatsko farbanje

Lakiranje

Od konkurekcije nas izdvaja:

stručan i iskusan inženjerski kadar

certificirani zavarivači i bravari

vlastito projektiranje i statički proračuni

vlastiti tehnički ured i razrada dokumentacije

napredne proizvodne tehnologije

kontrola svih dobavljača materijala

visoka produktivnost i kvaliteta proizvoda

Sve montaže obavljamo pod vodstvom iskusnog inžinjerskog tima, certificiranih montera, dizaličara i gradilišnih radnika, sa vlastitom opremom za montažu i visokim nivoom sigurnosti na radu.

Mjesečni kapacitet u proizvodnji konstrukcija je 100 tona.