Inžinjering i projektovanje

Eding Telecom-ov tim inžinjera je visoko profesionalan i educiran tim sa dugogodišnjim iskustvom na realizaciji brojnih projekata iz oblasti GSM tehnilogija (GPRS, EDGE, 3G, 4G, 4G+), energetike i upravljanja (niski i srednji napon, sistemi osvjetljenja, …), IT oblasti, mašinskih konstrukcija,… To omogućava Eding Telecom-u da svojim klijentima pruži sve potrebne konsultacije kako bi planiranje i projektovanje bilo efikasno realizovano.

Izazovi Klienata

 • Prilagođavanje promjenjivim tržišnim uslovima

 • Kontinuirano istraživanje i usavršavanje

 • Usklađivanje potreba sa poslovnim ciljevima

 • Optimiziranje troškova, a ujedno zadržati visoko zadovoljstvo kupaca

 • Ubrzavanje vremena izlaska na tržište sa novim proizvodima i uslugama

 • Integracija distribuiranih poslovanja i sistema u kohezivnu organizaciju

 • Upoznavanje industrijskih standarda i uslova za usklađenosti

 • Efikasno iskorištenje novih tehnologija

 

Kako bi se pronašlo najbolje, najpovoljnije i najsigurnije rješenje, Eding Telecom pruža slijedeće konsultantske usluge kako bi se prevazišli klientski izazovi i postigli najbolji rezultati.

Tehničke studije

 • Analiza tržišta

 • Studija uticaja na okolinu

 • RF planiranje, projektovanje i site surveys.

 

Poslovne Vrijednosti

Naš kolektivni nastup i saradnja uz dugogodišnja iskustva garantuje visoko uticajne poslovne rezultate. Mi vjerujemo da najbolje solucije se dostižu kao rezultat kolaboracije sa našim klientima. Kao konsultant, Eding Telecom sarađuje sa klientima iz više aspekta biznis modela koji klijent trenutno posjeduje, kao i potrebe, želje i ciljeve kako bi izradili naj efektivniju strategiju and implementirali najbolju soluciju.

U oblasti projektovanja i izvođenja, ispunjavamo uslove za projektovanje elektro dijela projekta koji je sastavni dio projekta iz oblasti elektroenergetike i telekomunikacija, kao i izvođenje:

 • Projektovanje VN, SN i NN transformatorskih stanica i kablovskih instalacija nadzemnih i podzemnih,

 • Projektovanje i izvođenje instalacija jake i slabe struje iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

 • Projektovanje i izvođenje telekomunikacija i automatika (sistemi za daljinski nadzor i upravljanje, SCADA sistemi, centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima),

 • Projektovanje optičkih kablova nadzemnih i podzemnih (UGC, ADSS, OPGW) svih naponskih nivoa,

 • Projektovanje i izvođenje energetskih objekata svih naponskih nivoa prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),

 • Projektovanje i izvođenje elektroenergetskih objekata za saobraćajnu infrastrukturu (pripadajuće transformatorske stanice i kablovske instalacije za saobraćajnu infrastrukturu),

 • Projektovanje i izvođenje sistema zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije,

 • Projektovanje i izvođenje električne instalacije u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izradu projekata instalacija automatskog upravljanja).

 • Izvođenje radova na visokonaponskim, srednjenaponskim i niskonaponskim transformatorskim stanicama i kablovskim instalacijama nadzemnih (dalekovoda) i podzemnih vodova.

 

Eding Telecom sa svojim stručnim timom nudi planiranje i projektovanje na nivou idejnih, glavnih i izvedbenih projekata sistema navedenih ispod.

Komunikacijski sistemi

Telekomunikacijski sistemi za male, srednje i velike korisnike

GSM mrežne infrastructure

Prenosne i pristupne telekomunikacijske mreže

Fiberoptičke mreže

Telemetrijski sistemi

Komunikacioni sistemi putem PLC-a, GSM/GPRS/EDGE, WLAN-a i usmjerenih digitalnih radio veza

Sistemi strukturnog kabliranja

Telekomunikacijski sistemi za prijenos govora i podataka

Računarske mreže WAN i LAN tipa

Wireless komunikacijski sistemi WiFi, WiMax

Ripiterske stanice (objekti i stubovi) za radio sisteme

Sistemi daljinskog nadzora i upravljanja

Namjenska programska riješenja za nadzor i upravljanje energetskim objektima

SCADA / DMS centri

Sigurnosni sistemi i sistemi tehničke zaštite

Sistemi za dojavu požara

SCADA / DMS centri

Sistemi za detekciju plina

Centralni/integralni nadzorni sistemi

Sistemi za kontrolu pristupa i registraciju radnog vremena

Protuprovalni sistemi

Sistemi video-nadzora

Sistemi za centralni tehnički nadzor

Centralni dojavni sistemi

Sistemi automatske regulacije i upravljanja

Elektroenergetski sistemi

Transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV

10(20) kV dalekovodne mreže

0,4 kV niskonaponske mreže

Elektroinstalacije u objektima

Sistemi agregatskog i besprekidnog napajanja

Sistemi gromobrana i uzemljenja

Kroz saradnju s kvalitetnim poslovnim partnerima, a temeljem ugovora o poslovnoj suradnji na komplementarnim područjima djelatnosti, Eding Telecom je kao sistem-integrator sposoban organizirati, voditi i realizirati i sve druge potrebne projekte unutar multidisciplinarnih projekata (arhitektura, građevina, inženjering, mašinstvo, itd).

Zahvaljujući detaljnom poznavanju raspoloživih tehnoloških mogućnosti i kontinuiranom praćenju razvoja tehnologije, te dugogodišnjem praktičnom iskustvu u vođenju i realizaciji multidisciplinarnih projekata, stručnjaci Eding Telecom-a sposobni su osmisliti, projektovati, voditi i realizirati najkompleksnija projektna rješenja. Stečeno iskustvo i znanja uspješno se primjenjuju u izradi optimalnih projektnih rješenja prilagođenih zahtjevima i potrebama kupaca.

Pri izradi projektne tehničke dokumentacije, nuđenju i realizaciji projektnih rješenja osnovna ideja vodilja uvijek je postizanje optimuma odnosa cijena-performanse sistema. Projektovana tehnička rješenja Eding Telecom-a u skladu su sa preporukama međunarodnih i domaćih normi, te važećoj domaćoj zakonskoj regulativi. Proces projektovanja, vođenja i realizacije projekata provodi se u skladu sa propisanim dokumentovanim postupcima definiranim unutar kompanije, a u okviru standardnog procesa osiguranja kvalitete u skladu sa ISO 9001:2015.

Implementacija infrastrukture

Eding Telecom ima dugogodišnje iskustvo u vođenju projekata i implementaciji mrežne infrastrukture, što nas čini kompetentnim i profesionalnim partnerom za projektovanje, izgradnju i implementaciju mrežne infrastrukture.

Usluge implementacije mrežne infrastrukture obuhvataju:

Akvizicija lokacija

Obilazak i kontakti sa vlasnicima objekata i zemljišta

Pristup i kontakti sa lokalnim vlastima I ishođenje svih neophodnih dozvola

Ugovaranje podzakupa ili kupovine mikro lokacija za GSM BTS

Izgradnja

Građevinski radovi

Proizvodnja elemenata u skladu sa projektom i zahtjevima investitora

Geomehanička ispitivanja

Statičke analize

Izgradnja lokacije (telekomunikacijski kontejneri, Dry-cells)

Izgradnja antenskih stubova (green-field, roof top, antenski fitinzi)

Dokumentovanje i izrada projekta izvedenog stanja

Elektro-mehanički radovi

Izrada elektro instalacija

Izrada elektro energetskog priključka (10/20 Kw DV, 10/0,4 Kv TS, napajanje za BTS)

Instalacija ispravljača i baterija / agregata

Montaža svjetlotehničkih sistema

Asembliranje razvodnih ormara raznih namjena

Asembliranje i programiranje PLC opreme

Montaža antenskih sistema

Instalacija sistema za klimatizaciju

Instalacija telekomunikacijske opreme, Commissioning & integracija

Microwave ili optičke veze za povezivanje BTS-a

Implementacija GSM BTS, BSC, reck-ova

Implementacija VAS – Value Added Services (PPS, IVR, VMS )

CAT 7, optičko i strukturno kabliranje

Vršenje svih integracijskih testova

Project management

Planiranje u skladu sa ugovorenim obavezama prema investitoru.

Management & kordinacija sa podizvođačima i trećim licima uključenim u projekat.

Stalni nadzor nad realizacijom i redovno izvještavanje o status svake faze projekta.

Analiza rizika i nepredviđenih troškova.

Logistički management.

Završni prijemni test od strane investitora.

Kroz Ugovore o održavanju koje imamo sa našim kupcima, za vrijeme i nakon garantnog roka, sprečavamo rizik od dugotrajnih prekida rada sistema te vam nudimo najkompletniji servis, pouzdan i na raspolaganju. Stojimo na raspolaganju sa našim osobljem, vrlo brzo otkrivamo kvar na sistemu, iskustvo je na strani naših servisera. Sa nama je Vaša investicija sigurna i nakon okončanja projekta, jer planiramo periode održavanja i stojimo Vam na usluzi.