Eding Telecom RSS Feed http://www.edingtelecom.com/ en-us Copyright (C) 2009 edingtelecom.com Eding Telecom nova članica Bit Alijanse

Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je već dugi niz godina prepoznatljivo ime u svijetu telekomunikacija. U skladu sa svjetskim trendovima, najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti informacione i komunikacione tehnologije postaje članica jedne velike koorporacije kao što je Bit Alijansa.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=28 Mon, 26 Feb 2018 00:00:00 +0100
DragonWave Receives First Direct Order from Eding Telecom for Harmony Enhanced

OTTAWA, CANADA--(Marketwired - April 19, 2016) - DragonWave Inc. (TSX:DWI)(NASDAQ:DRWI) a global supplier of packet microwave radio systems, today announced it has received a first direct order from an existing customer, Eding Telecom, who previously purchased FlexiPacket MultiRadio (FPMR) though a channel. The order from the Bosnian system integrator for third-generation, all-outdoor Harmony Enhanced packet microwave radios marks the beginning of a joint direct commercial relationship and a transition to DragonWave next generation technology.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=26 Tue, 19 Apr 2016 00:00:00 +0200
Isporuka, ugradnja i puštanje u rad sistema rasvjete i upravljanja

U sklopu izgradnje izgradnje koridora Vc na dionici Lepenica – Tarčin, u 2014 godini kompanija Eding Telecom izvršila je isporuku opreme i izgradnju sistema rasvjete i ventilacije

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=25 Tue, 17 Feb 2015 00:00:00 +0100
Kablovske infrastrukture za potrebe telekomunikacione I elektro instalacije na koridoru Vc

U sklopu izgradnje koridora V-C – na dionici Lepenica – Tarčin, u 2014 godini kompanija Eding Telecom izvršila je isporuku opreme i izgradnju kablovske infrastrukture za potrebe telekomunikacione i elektro instalacije.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=24 Sun, 01 Feb 2015 00:00:00 +0100
Izgradnja transformatorskih stanica na koridoru 5c dionica Vlakovo Tarčin

U 2014 godini Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je u sklopu izgradnje koridora 5C, na dionici auto puta Vlakovo – Tarčin izvršio isporuku opreme I izgradnju srednje naponske mreže, transformatorskih stanica za napajanje objekata na trasi auto puta I tunela I sistema rasvjete.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=22 Thu, 15 Jan 2015 00:00:00 +0100
Realizacija optičke infrastrukture na koridoru 5c dionica Lepenica – Suhodol – Tarčin

U 2014 godini kompanija Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je u sklopu izgradnje koridora 5C, na dionici auto puta Lepenica – Suhodol – Tarčin izvršio isporuku opreme I izgradnju optičke infrastrukture.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=23 Mon, 12 Jan 2015 00:00:00 +0100
Realizacija fiber optičkog sistema u Termoelektrani Tuzla

Konstantni razvoj telekomunikacijskih sistema, želja i potrebe za većim brzinama prenosa podataka, novi servisi, usluge i zahtjevi za apsolutnom pouzdanosću, čine optičke sisteme prenosa tehnologijom budućnosti, ali i sadašnjosti. U cilju poboljšanja prenosa informacija sa udaljenih energetskih postrojenja naponskog nivoa 0,6 kV i 0,4 kV kompanija Eding Telecom d.o.o Sarajevo uspješno je realizovala vezu optičkim sistemom prenosa za pomenuta postrojenja u Termoelektrani Tuzla.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=21 Fri, 21 Nov 2014 00:00:00 +0100
Mreže nove generacije u fiksnoj mreži BH Telecom-a

Kompanija Eding Telecom, d.o.o. kao podugovarač kompanije Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo, uspješno je realizovala fazu projektovanja i instalacije opreme kroz 4. fazu realizacije NGN-a u fiksnoj mreži BH Telecoma. Projekat podrazumjeva proširenje postojećeg hiE9200 S4.3 SoftSwitch-a i i instalaciju 7 novih hiG1600 V4 Media Gateway-a.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=18 Mon, 08 Apr 2013 00:00:00 +0200
BH Telecom izabrao Nokia Siemens Networks za implementaciju 3G mreže

Proširenje i modernizacija BH mobile mreže za poboljšanje korisničkih usluga

BH Telecom vrši nadogradnju svoje mreže kako bi pružili 3G mobile Internet pristup širom sjevernih i istočnih djelova Bosne i Hercegovine. Kompanija je izabrala Nokia-u Siemens Networks kao isporučioca 3G HSPA+ radio pristupne mreže kao i svih relevantnih usluga za implementaciju. Za BH Telecom korisnike nadogradnja će predstavljati bolju pokrivenosti, brži Internet pristup i bolje multimedialne servise.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=19 Fri, 08 Mar 2013 00:00:00 +0100
Proširenje kapaciteta mobilne prenosne mreže operatera m:tel

Kompanija Eding Telecom, d.o.o. kao podugovarač kompanije Ceragon Networks d.o.o. Beograd, uspješno privodi kraju jednu od tri faze realizacije proširenja kapaciteta mobilne prenosne mreže javnog mobilnog operatera m:tel na teritoriji BiH.

U prethodnih 7 mjeseci, realizovano je 17 digitalnih radio-relejnih veza opremom posljednje genaracije ovog renomiranog svjetskog proizvođača.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=17 Mon, 18 Feb 2013 00:00:00 +0100
Proširenje SCADA aplikacije SDNiU trafostanicama u ED Zenica – PJD Travnik

Uvođenje SCADA aplikacije u SN sistem Elektroprivrede BiH dovodi do kvalitetnijeg i pouzdanijeg napajanja potrošača električnom energijom, kraćeg vremena za detekciju mjesta kvara, kraćeg vremena trajanja beznaponskih pauza potrošača, smanjenja ukupnih troškova elektroenergetske mreže, smanjenja opasnosti za radnike prilikom manipulacije i održavanja sistema.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=16 Mon, 21 Jan 2013 00:00:00 +0100
ISO 9001:2008 - Na putu prema kvalitetnijem poslovanju.

Moderni razvoj i jačanje konkurencije povećali su značaj kvalitete u proizvodnji ali i u poslovanju. Uvođenje ISO:9001:2008 sa ciljem poboljšanja usluga i povećanja efikasnosti je jos jedan ozbiljan korak kompanije da svojim kupcima osigura pouzdanost i kvalitet.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=15 Mon, 25 Jun 2012 00:00:00 +0200
Uspješno završen projekat proširenja SCADA sistema u ED Tuzla

SCADA sistem koji je implementiran u ED Tuzla je ABB MicroSCADA Pro V9.3, a proširenje ovog sistema je obuhvatilo 43 lokacije. Nove lokacije su geografski raspoređene po poslovnim jedinicama i to PJ Tuzla, PJ Živinice, PJ Kladanj, PJ Lukavac, PJ Banovići i PJ Kalesija.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=4 Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100
Repetitorsko Posrednička Tačka Gladovo

U skladu sa ugovorom između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Eding Telecom d.o.o Sarajevo završena je implementacija repetitorsko posredničke tačke na lokalitetu Gladovo - općina Bugojno.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=5 Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 +0200
Uspješno okončan projekat SDNiU ULR ED Zenica

Nakon realizacije niza projekata sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima za potrebe ED Tuzla, okončan je i projekat sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima ED Zenica. Korišteni komunikacioni protokol je IEC 60870-5-101.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=6 Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0200
Rekonstrukcije i uvođenje TS 35/10 kV u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JP EP BIH, ED Bihać

24.11.2010 godine okončani su radovi na rekonstrukciji TS 35/10 kV Bihać. Tokom ovog projekta kompanija Eding Telecom d.o.o. Sarajevo kao podugovarač kompanije KONČAR – KET d.d. Zagreb, izvršila je kompletnu rekonstrukciju zaštitno upravljačke opreme u 35 i 10 kV ćelijama u kojima su instalirani numerički mikroprocesorski zaštitni releji tip REF 615 i REF 524 proizvođača ABB. Pored ovoga izvršena je rekonstrukcija kompletnog pomoćnog AC/DC razvoda i isporučena telemetrijska i telekomunikaciona oprema i izvršeno uvođenje TS Bihać u SCADA sistem u dispečerskom centru Elektrodistribucije Bihać.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=7 Mon, 06 Dec 2010 00:00:00 +0100
Implementacija Multi Service Access Nodes - MSAN za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo
Kompanija Eding Telecom je u okviru svojih servisnih ugovora, tokom Jula 2010 godine potpisala ugovor sa kompanijom Nokia Siemens Networks, koji se odnosi na projektovanje i implementaciju Multi Service Access Nodes - MSAN, u pristupnoj mreži BH Telecom-a d.d. Sarajevo.
Kroz navedeni ugovor, Eding Telecom će izvršiti implementaciju 35 konfiguracija SURPASS MSAN-ova tip hiX 56xx na područjima Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća i Mostara.
Pored implementacije MSAN-ova izvršite će se i hardwersko proširenje kapaciteta Softswitcha SURPASS hiE 9200.
http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=8 Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0200
Završena implementacija SDNiU ULR u okviru projekta Power IV

03.09.2010 godine završena je implementacija učinskih linijskih rastavljača (ULR) u okviru projekta Power IV koji se realizovao na području Elektrodistribucije Tuzla.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=12 Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0200
Novi ugovor za izgradnju GSM baznih stanica

Tokom Jula 2010. godine kompanija Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je potpisala novi Turn-key ugovor sa telekom operaterom m:tel Banja Luka, za izgradnju novih GSM lokacija na području Federacije BiH.

Novi turn-key projekat je nastavak tekućeg projekta izgradnje GSM baznih stanica u Federaciji BiH koji realizuje kompanija Eding Telecom. Kroz novi ugovor će se izvršiti izgradnja kompletne infrastrukture i izvršiti integracija novih 2G GSM baznih stanica proizvođača Nokia Siemens Networks.

Realizacijom ovog projekta povećat će se kapacitet GSM mreže i pokrivenost GSM signalom na području Sarajeva.
http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=13 Mon, 16 Aug 2010 00:00:00 +0200
Faza II - Projekat SDNiU ULR ED Tuzla - POWER IV

Završena druga faza realizacije projekta POWER IV sistema daljinskog nadzora i upravljana učinskim linijskim rastavljačima za potrebe elektrodistribucije Tuzla.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=10 Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200
Početak izgradnje novog poslovnog objekta Eding Telecom-a

26.04.2010 godine obilježen je početak radova na izgradnji novog poslovnog objekta kompanije Eding Telecom d.o.o. Sarajevo.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=9 Fri, 30 Apr 2010 00:00:00 +0200
Faza I - Projekat SDNiU ULR ED Tuzla - POWER IV

Završena prva faza realizacije projekta POWER IV sistema daljinskog nadzora i upravljana učinskim linijskim rastavljačima za potrebe elektrodistribucije Tuzla.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=11 Sat, 03 Apr 2010 00:00:00 +0200
Satel predstavlja novi radijski modem sa većom izlaznom snagom.

Nova varijanta Satel digitalnog radijskog modema SATELLINE-3ASd Epic Pro 35 W predstavlja veliki iskorak u proizvodnji digitalnih radijskih modema.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=14 Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 +0100
Najmenadžer 2009 priznanje za mali, srednji i veliki biznis u BiH

Najviše menadžersko priznanje Najmenadžer 2009 za mali, srednji i veliki biznis u BiH, iz oblasti Telekomunikacija, uručeno je i gospodinu Muhamedu Turčinoviću, Generalnom direktoru kompanije Eding Telecom d.o.o. Sarajevo.

http://www.edingtelecom.com/?i=23&idn=20 Wed, 10 Jun 2009 00:00:00 +0200