Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

Sistem

Upravljanja

Kvalitetom

 

Moderni razvoj i jačanje konkurencije povećali su značaj kvalitete u proizvodnji ali i u poslovanju. Uvođenje ISO:9001:2008 sa ciljem poboljšanja usluga i povećanja efikasnosti je jos jedan ozbiljan korak kompanije da svojim kupcima osigura pouzdanost i kvalitet.

Kvaliteta je, uz zaštitu okoliša i sigurnost radnog okruženja u Eding Telecom-u, ključni faktor uspješne poslovne politike. Eding Telecom primjenjuje Integrirani sistem upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008

Sistem upravljanja kvalitetom se primijenjuje na sljedećim područjima:

Vođenje projekata u oblastima informacioni i komunikacioni sistemi, sistema za nadzor i upravljanje u energetici i industriji, sigurnosnih sistema uključujući projektovanje, konsalting, inžinjering, izgradnju i aktivnosti na primopredaji, projektovanje i nadzor u istim oblastima za vlastite potrebe i potrebe trećih lica.

 

Preuzmi kopiju Eding Telecom ISO 9001:2008 certifikata ovdje