Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH
    2014

Izgradnja transformatorskih stanica na koridoru Vc – dionia Vlakovo Tarčin

U 2014 godini Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je u sklopu izgradnje koridora 5C,
na dionici auto puta Vlakovo – Tarčin izvršio isporuku opreme I izgradnju srednje naponske mreže, 
transformatorskih stanica za napajanje objekata na trasi auto puta I tunela I sistema rasvjete.

Objekti koji su realizovani su:

 • SN veza 10/20 kV na dionici Lepenica – Suhodol
 • SN veza 10/20 kV na dionici Suhodol – Tarčin
 • SN veza 10/20 kV (gradilišni priključak) Suhodol – TS Tunel Suhodol 1 – TS Tunel Suhodol 2
 • SN Veza 10/20 kV (gradilišni priključak) Vilovac (Tarčin) – Tunel Tarčin 1 – Tunel Tarčin 2.
 • TS Tunel Tarčin 1 (gradilišna) 1x400 kVA
 • TS Tunel Tarčin 2 (gradilišna) 1x630 kVA
 • TS Tunel Suhodol 1 (gradilišna) 1x630 kVA
 • TS Tunel Suhodol 2 (gradilišna) 1x400 kVA
 • TS Azapovići (gradilišna) 1x630 kVA
 • TS Betonara Tarčin (gradilišna) 1x400 kVA
 • TS 10/0,4 kV Petlja Vlakovo 1x630 kVA
 • TS 10/0,4 kV Tunel Gaj 1 2x400 kVA
 • TS 10/0,4 kV Tunel Gaj 2 2x400 kVA
 • Objekat TS 10/0,4 kV Tunel Tulica 2x400 kVA
 • Objekat TS 10/0,4 kV PUO Lepenica 1x250 kVA
 • Objekat TS 10/0,4 kV Tunel Grabosječ 1 2x630 kVA
 • Objekat TS 10/0,4 kV Tunel Grabosječ 2 2x630 kVA
 • TS 10/0,4 kV Tunel Suhodol 1 2x400 kVA
 • TS 10/0,4 kV Tunel Suhodol 2 2x630 kVA
 • TS 10/0,4 kV Tunel Suhodol 3 2x400 kVA
 • Objekat TS 10/0,4 kV Tunel Tarčin 2x400 kVA
 • TS 10/0,4 kV Naplata Tarčin 1x400 kVA
 • Rasvjeta Petlja Tarčin

Realizacija optičke infrastructure na koridoru Vc – Dionica Lepenica – Suhodol – Tarčin

U 2014 godini kompanija Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je u sklopu izgradnje koridora 5C, na dionici auto puta
Lepenica – Suhodol – Tarčinizvršio isporuku opreme i izgradnju optičke infrastrukture i to sledećih dionica
 • Magistralni optički vod (96 vlakana) na dionici Lepenica – Suhodol u dužini od 6,5 km
 • Magistralni optički vod (96 vlakana) na dionici Lepenica – Tarčin 5,5 km.
 • Optički kabal (48 vlakana) za uvezivanje transformatorskih stanica i pratećih objekata na dionici
 • Lepenica – Suhodol 6,5 km
 • Optički kabal (48 vlakana) za uvezivanje transformatorskih stanica i pratećih objekata na dionici
 • Suhodol - Lepenica 5,5 km

Kablovske infrastrukture za potrebe telekomunikacione i elektro instalacije na koridoru Vc

U sklopu izgradnje koridora V-C – na dionici Lepenica – Tarčin, u 2014 godini kompanija Eding Telecom
izvršila je isporuku opreme i izgradnju kablovske infrastrukture za potrebe telekomunikacione i elektro
instalacije na sledećim lokacijama
 • Kablovska kanalizacija za potrebe telekomunikacione infrastrukture na dionici Lepenica Tarčin 12 km
 • Kablovska insfrastruktura na mostovima M1, M2 i M3 ukupno dužine 700 m
 • Kablovska infrastruktura u tunelu Grabosječ (2 cijevi x 900 m)
 • Kablovska infrastruktura u tunelu Suhodol (2 cijevi x 2.890 m)
 • Kablovska infrastruktura u tunelu Tarčin (2 cijevi x 450 m)
 • Kablovksa infrastruktura Petlja Tarčin

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad sistema rasvjete i upravljanja

U sklopu izgradnje izgradnje koridora Vc – na dionici Lepenica – Tarčin, u 2014 godini kompanija Eding Telecom
izvršila je isporuku opreme i izgradnju sistema rasvjete i ventilacije u sledećim objektima:
 • Sistem rasvjete Tunel Grabosječ (900 m)
 • Sistem LED rasvjete Tunel Suhodol (2.950 m)
 • Sistem rasvjete Tunel Tarčin (450 m)
 • Sistem rasvjete Tunel Tulica (400 m)
 • Sistem rasvjete Tunel Gaj (900 m)
 • Sistem Ventilacije Tunel Grabosječ
 • Sistem Ventilacije Tunel Suhodol
 • Sistem Ventilacije Tunel Gaj

Isporuka i montaža portala za vertikalnu signalizaciju

U  sklopu izgradnje izgradnje koridora Vc na dionici Lepenica – Tarčin, u 2014 godini kompanija Eding Telecom
izvršila je isporuku i montažu portala za vertikalnu signalizaciju prema sledećem pregledu
 • Portal vertikalne signalizacije tip PP-1550 – 9 kom
 • Portal vertikalne signalizacije konzolni – 1 kom

Isporuka opreme i izgradnja elektro infrastrukture u zgradarstvu i rezidencijalnim

objektima

U okviru svoje djelatnosti kompanija Eding Telecom je u protekle 2 godine realizovala brojne projekte
koji se odnose na isporuku opreme i izgradnju elektro instalacija jake i slabe struje u zgradarastvu I objektima 
rezidencijalnog stanovanja. Tako je u tom periodu izvršena instalacija sistema napajanja u objektima i
instalacije slabe struje, sistema klimatizacije, sistema telekomunikacija koji podrazumjevaju FTTB i FTTH
optičku infrastrukturu u objektima u svrhu korištenja triple play servisa (TV/telephone/internet), sistema
pametnog upravljanja u objektima, sistema zaštite (sistem video nadzora, protiv provable i dojave požara)
i to u objektima ukupne povriše od 15.000 m2.
   
    2011
Montaža i puštanje u rad opreme za potrebe sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima u Elektrodistribuciji Tuzla - Projekat POWER IV (36 učinskih linijskih rastavljača, 6 repetitorskih stanica i centar za nadzor i upravljanje)
   
    2010
Isporuka 6 kompleta Siemens ULR F148 i 2 kompleta ABB SECTOS jednostruke tro-položajne sklopke 24 kV za potrebe sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Mostar.
 

Isporuka modula digitalnih ulaza za SIEMENS TM1703mic PLC-ove za potrebe proširenja sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Elektroprivredi BiH - Elektrodistribucija Tuzla.

  Isporuka digitalnih radio modema (SATEL) za potrebe proširenja sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribucijama Zenica i Tuzla.
 

Montaža i puštanje u rad opreme za potrebe sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima u Elektrodistribuciji Tuzla - Projekat POWER IV (36 učinskih linijskih rastavljača, 6 repetitorskih stanica i centar za nadzor i upravljanje)

  Isporuka opreme i implementacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima (ULR) za Podružnicu Elektrodistribucije Tuzla - 12 lokacija ULR, 2 TS 10/0,4 kV, 1 repetitorska stanica, 1 DCU - Dispečerski centar za upravljanje) 
 

Isporuka opreme i implementacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima (ULR) za Podružnicu Elektrodistribucije Tuzla - 10 lokacija ULR.

Implementacija 40 novih GSM baznih stanica na području Federacije BiH, za potrebe GSM operatera M:TEL.
    2009

Instalacija i puštanje u rad 100 lokacija UMTS/HSDPA baznih stanica Nokia Siemens Networks za potrebe telekom operatera M:TEL Banja Luka

Izrada projektne dokumentacije, u saradnji sa Nokia Siemens Networks, za proširenja kapaciteta i uvođenje novih servisa u mobilnoj mreži BH Telecom-a d.d. Sarajevo.

Izgradnja GSM lokacija za potrebe telekom operatera HT Eronet d.o.o. Mostar.

Projekat izgradnje objekata radio sistema i antenskih sistema na lokacijama Vilenica - Travnik, Džinahići - Donji Vakuf, Čelinska Planina - Konjic, Ljutoč - Bihać i objekti za sisteme daljinskog nadzora i upravljanja sa tri rasklopna postrojenja na području ED Bihać.
 

Isporuka 14 kompleta SIEMENS F148 učinskih linijskih rastavljača, naponskih transformatora, 3 kompleta ABB SECTOS jednostruke tro-položajne sklopke 24 kV, i 1 komplet ABB SECTOS dvostruke tro-položajne sklopke 24 kV za sistem daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Bihać.

  Isporuka 5 kompleta ABB SECTOS dvostruke tro-položajne sklopke 24 kV za potrebe sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Mostar.
 

Isporuka 14 kompleta Siemens ULR F148, 3 kompleta ABB SECTOS dvostrukih tro-položajnih sklopki 24 kV, 1 komplet ABB SECTOS trostukih tro-položajnih sklopki 24 kV, 14 kompleta indikatora kvara LOK 20-M i prateće opreme za potrebe sistema dajlinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Bihać.

    2008

Izrada projektne dokumentacije i tehničkog riješenja WiFi mrežu za pružanje usluge bežičnog interneta na području grada Tuzla.
Izgradnja komunikacione infrastukture za nadzor i upravljanje TS 35/10 u ED Zenica, PJD Travnik, korištenjem Satel digitalnih radio modema

Izgradnja repetitorskih stanica za potrebe komunikacionog sistema JP Elektroprivreda BiH, na lokacijama Velika Vidova, Vijenac, Cazin, Galica - Vlašić, Klopačke Stijene, Karahasanovina i 4 lokacije u ED Bihać.

  Projekat izgradnje repetitorskih stanica za potrebe komunikacionog sistema JP Elektroprivreda BiH na lokacijama Velika Gomila, Kučan, Ripač, Kulen Vakuf.
 

Isporuka indkikatora kvara za potrebe Elektrodistribucije Bihać.

  Izgradnja komunikacione infrastrukture za nadzor i upravljanje TS 35/10 u ED Zenica, PJD Travnik, korištenjem Satel digitalnih radio modema.
 

Isporuka naponskih transformatora za potrebe Elektrodistribucije Bihać.

  Projekat izgradnje repetitorskih stanica za potrebe komunikacionog sistema JP Elektroprivreda BiH na lokacijama Orlić, Ormanj, Goražde, Bugojno.
 

Projekat izgradnje optičkog spojnog puta za potrebe JP Elektroprivreda BiH – Elektrodistribucija Sarajevo, na lokaciji Orlić – Sarajevo.

Faza 11 - Projekat BP 905

  Izgradnja GSM mrežne infrastrukture i instalacija GSM baznih stanica na 50 lokacija za potrebe telekom operatera M:TEL Banja Luka.
 

Faza 12 - Projekat BP 566

Izgradnja GSM mrežne infrastrukture i instalacija GSM baznih stanica na 40 lokacija za potrebe telekom operatera M:TEL Banja Luka.

    2007
Izgradnja repetitorskih stanica za potrebe komunikacionog sistema JP Elektroprivreda BiH, na lokacijama Velika Gomila - Cazin, Kučan - Sanski Most, Galica - Travnik, Klopačke stjene - Zenica.
  Isporuka 8 kompleta SIEMENS-ovih učinskih linijskih rastavljača za sistem daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Zenica.
  Isporuka 18 kompleta SIEMENS-ovih učinskih linijskih rastavljača za sistem daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Tuzla.
 

Isporuka 4 kompleta SIEMENS-ovih učinskih linijskih rastavljača, naponskih transformatora i dvopoložajne sklopke (ABB - SECTOS) za sistem daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Bihać.

 

Izgradnja komunikacijske infrastrukture za sistem daljinskog nadzora i upravljanja TS 35/10 kV u ED Zenica, PJD Travnik korištenjem Satel digitalnih radimo modema.

Faza 10 - Projekat TP 287

Izgradnja GSM mrežne infrastrukture i instalacija GSM baznih stanica na 25 lokacija za potrebe telekom operatera M:TEL Banja Luka.

    2002 - 2006
Izgradnja repetitorskih stanica za potrebe komunikacijskog sistema JP Elektroprivreda BiH, na lokacijama Orlić - Hadžići, Goražde.
 
Faza 9 - Projekat TP 12

Izgradnja GSM mrežne infrastrukture i instalacija GSM baznih stanica na 25 lokacija za potrebe telekom operatera M:TEL Banja Luka.

  Faza 7 - Projekat TP 5
 

Izgradnja GSM mrežne infrastrukture i instalacija GSM baznih stanica na 35 lokacija za potrebe telekom operatera M:TEL Banja Luka.

Faza 8 - Projekat TP 10
 

Izgradnja GSM mrežne infrastrukture i instalacija GSM baznih stanica na 30 lokacija za potrebe telekom operatera M:TEL Banja Luka.

Faza 6

Izgradnja GSM mrežne infrastrukture i instalacija GSM baznih stanica na 50 lokacija za potrebe telekom operatera Mobi's Banja Luka.

Faza 5

Izgradnja GSM mrežne infrastrukture i instalacija GSM baznih stanica na 55 lokacija za potrebe telekom operatera Mobi's Banja Luka.

   

 

Ostale reference

Eding Telecom je kreirao komunikacijske sisteme i LAN mreže za sljedeće klijente:

 

ASA Group KLAS d.d. Sarajevo Fabrika Duhana Sarajevo
Dnevni Avaz Izvodno Kreditna Agencija BiH - IGA Aqua Reumal - Fojnica Pretis d.d.

OBI - Sve za dom