Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

 Podrška

i Održavanje

 

 

 

 

 

Nakon implementacije mrežne infrastrukture Eding Telecom vrši redovno održavanje, nadogradnju, optimizaciju i druge potrebne usluge kako bi se održao kvalitetan rad mreže i drugih sistema. Usluge održavanja nakon implementacije su podjeljene na sledeći način:

 
 

 

Dodatno, za instalirane sisteme osiguravamo 24-satnu tehničku podršku koja uključuje:

  • Servisiranje
  • Daljinski nadzor

Za telefonske centrale u kontinuiranom testnom radu (Siemens Hicom i HiPath sistemi) tehnička podrška uključuje slijedeće:

  • Provjera i testiranje modula i funkcija centrale
  • Daljinsko otklanjanje grešaka i softwersko parametriranje
  • Simuliranje i detekcija grešaka i kvarova
  • Prezentacije centrala i pripadajućih sistema