Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

Planiranje i

Projektovanje

 

Pouzdanost    K o n t r o l a

Kvalitet

Kolaboracija

Vodstvo   Tim

Rizik      Effektivnost

 

 

Eding Telecom sa svojim stručnim timom nudi planiranje i projektovanje na nivou idejnih, glavnih i izvedbenih projekata sljedećih sistema:

 Komunikacijski sistemi
 • Telekomunikacijski sistemi za male, srednje i velike korisnike
 • GSM mrežne infrastrukture
 • Prenosne i pristupne telekomunikacijske mreže
 • Fiberoptičke mreže
 • Telemetrijski sistemi
 • Komunikacioni sistemi putem PLC-a, GSM/GPRS/EDGE, WLAN-a i usmjerenih digitalnih radio veza
 • Sistemi strukturnog kabliranja
 • Telekomunikacijski sistemi za prijenos govora i podataka
 • Računarske mreže WAN i LAN tipa
 • Wireless komunikacijski sistemi WiFi, WiMax
 • Ripiterske stanice (objekti i stubovi) za radio sisteme

Sistemi daljinskog nadzora i upravljanja

 • Namjenska programska riješenja za nadzor i upravljanje energetskim objektima
 • SCADA / DMS centri

Sigurnosni sistemi i sistemi tehničke zaštite

 • Sistemi za dojavu požara
 • Sistemi za detekciju plina
 • Centralni/integralni nadzorni sistemi
 • Sistemi za kontrolu pristupa i registraciju radnog vremena
 • Protuprovalni sistemi
 • Sistemi video-nadzora
 • Sistemi za centralni tehnički nadzor
 • Centralni dojavni sistemi
 • Sistemi automatske regulacije i upravljanja

Elektroenergetski sistemi

 • Transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV
 • 10(20) kV dalekovodne mreže
 • 0,4 kV niskonaponske mreže
 • Elektroinstalacije u objektima
 • Sistemi agregatskog i besprekidnog napajanja
 • Sistemi gromobrana i uzemljenja

Kroz saradnju s kvalitetnim poslovnim partnerima, a temeljem ugovora o poslovnoj suradnji na komplementarnim područjima djelatnosti, Eding Telecom je kao sistem-integrator sposoban organizirati, voditi i realizirati i sve druge potrebne projekte unutar multidisciplinarnih projekata (arhitektura, građevina, inženjering, mašinstvo, itd).

Zahvaljujući detaljnom poznavanju raspoloživih tehnoloških mogućnosti i kontinuiranom praćenju razvoja tehnologije, te dugogodišnjem praktičnom iskustvu u vođenju i realizaciji multidisciplinarnih projekata, stručnjaci Eding Telecom-a sposobni su osmisliti, projektovati, voditi i realizirati najkompleksnija projektna rješenja. Stečeno iskustvo i znanja uspješno se primjenjuju u izradi optimalnih projektnih rješenja prilagođenih zahtjevima i potrebama kupaca.

Pri izradi projektne tehničke dokumentacije, nuđenju i realizaciji projektnih rješenja osnovna ideja vodilja uvijek je postizanje optimuma odnosa cijena-performanse sistema. Projektovana tehnička rješenja Eding Telecom-a u skladu su sa preporukama međunarodnih i domaćih normi, te važećoj domaćoj zakonskoj regulativi. Proces projektovanja, vođenja i realizacije projekata provodi se u skladu sa propisanim dokumentovanim postupcima definiranim unutar kompanije, a u okviru standardnog procesa osiguranja kvalitete u skladu sa ISO 9001:2008.