Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

 Komunikacijski

                    Sistemi

 

 

male, srednje, VELIKE

ENTERPRISE Solucije

 

 

Sistemi HiPath spadaju u najnoviju generaciju VoIP (Voice over IP) telefonskih centrala, centrala koje omogućuju prenos podataka i govora. Ovaj sistem predstavlja najnaprednije riješenje integracije klasičnog prijenosa govora i prenosa podataka. U odnosu na ostale, HiPath sistem omogućavaju korištenje standardnih telefonskih aparata, sistemskih (optiPoint 500) i VoIP aparata (PC) kao terminalnih uređaja.

Međusobno povezivanje HiPath sistema kroz LAN i WAN a ne kroz zasebne vodove, otvara novu dimenziju u povezivanju. U pogledu prenosa podataka i pristupa Internetu sistemu omogućava korištenje jedinstvenog priključka na javnu telefonsku mrežu - ISDN BRA, ISDN PRA kako za prenos govora tako i za prenos podataka čime nestaje potreba za zasebnim Router-om kao i zasebnim priključkom.

HiPath sistemi namjenjeni su za manje i srednje velike firme kapaciteta do 384 korisnička priključka. S obzirom da je fleksibilnost sistema pri projektovanju bila primarna, on u potpunosti zadovoljava sve potrebe za komunikacijom i najzahtjevnijih korisnika. OpenScape na drugu stranu je rješenje za veća preduzeća uz mogućnost do 100,000 korisnika.

 

 Srednja i mala preduzeća    Velika preduzeća    Telefoni i klienti
  HiPath 2000     HiPath 4000     OpenStage serija  
  HiPath 3000     OpenScape Voice     OptiPoint 420 serija  
              OptiPoint 500 serija  
              OpenScape Mobilna rješenja  
              Gigaset rješenja  
              WLAN rješenja  

 

Šire informacije o HiPath sistemima možete pronaći na www.siemens-enterprise.com