Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

Rekonstrukcije i uvođenje TS 35/10 kV u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JP EP BIH, ED Bihać

TS 35/10 kV Bihać, predstavlja najveći objekat na ovom naponskom nivou u Elektrodistribuciji Bihać. Trafostanica se sastoji iz dijela postrojenja (ćelije 35 i 10 kV i to: 12 vodnih ćelija, 6 trafo ćelija, 2 mjerne ćelije i ćelije kućnog trafoa), prostorije za upravljanje i prostora za smještaj AKU baterija. Tri transformatora 35/10 kV snage po 4 MVA smješteni su izvan samog objekta, kao i kućni transformator 10/0,4 kV snage 1000 kVA.

Mjerno-zaštitno upravljačka jedinica tipa REF posjeduje neke od osnovnih karakteristika:

 • Zaštita i upravljanje distributivnih polja u čvrsto uzemljenjim, visoko impedantno uzemljenjim ili rezonantnim (Peterson Coil) uzemljenim sistemima
 • Blokade/uslovna zaštita sabirnica
 • Neusmjerene i usmjerene, nadstrujene i zemljospojne, vremenski ovisne i neovisne zaštite
 • Nadnaponske/podnaponske zaštite
 • Automatski ponovni uklop
 • Do 16 programibilnih digitalnih ulaza i do 10 digitalnih izlaza
 • Nadzor isklopnog kruga prekidača
 • Rad prekidača i zaštita zatajenja prekidača
 • Uređaj za snimanje događanja
 • Zapisi kvara i lista događanja visoke rezolucije
 • Mjerenja: U, I , Hz, W, VA  (ovisno o izvedbi)
 • Ia, Ib, Ic, Ig, Isg
 • Korisnički interfejs - HMI
 • Alarmna ploča
 • Napredni softver za konfiguraciju i ispitivanje  

 

Telemetrijski uređaj, RTU 560 proizvođača ABB, sastoji se od dvije glavne komponente, a to su:

 • Centralne komunikacijske jedinice (CMU engl. Communication Unit) za obradu podata i komunikaciju,
 • U/I jedinica za prikupljanje podataka

RTU 560 ima za cilj da prihvati sve informacije iz polja TS i proslijedi ih u Dispečerski centar ED Bihać, i suprotno, da komande izdate sa SCADA računara, proslijedi do upravljačke opreme, a samim time i SN prekidača u svakoj od ćelija TS.

RTU 560 povezan je sa mjerno-zaštitnom upravljačkom opremom u topologiju tipa zvjezda, optičkim kablom preko dva mrežna industrijska switch-a tipa RSG 2100 proizvođača RUGGEDCOM. Prenos informacija sa mjerno-zaštitno upravljačke opreme odvija se po IEC 61850 protokolu, dok se prenos informacija prema dispečerskom centru odvija po IEC 60870-5-104 protokolu. RTU 560 posjeduje mogućnost povezivanja sa HMI LCD panelom za lokalnu signalizaciju, a komunikacija sa panelom odvija se po Modbus TCP/IP protokolu. 

Realizacija projekta trajala je 8 sedmica i svi radovi su izvedeni u skladu sa planiranim dinamičkim planom. Ovaj projekat predstavlja jos jednu bitnu referencu za našu kompaniju i tek početak aktivnijeg učešća naše kompanije na projektima izgradnje i automatizacije elektroenergetskih objekata u Elektroprivredama u BiH i šire. 

Realizacijom ovog projekta obezbjeđen je moderan sistem daljinskog nadzora i upravljanja jednim od ključnih elektroenergetskih objekata za centralno područje grada Bihaća, što će doprinjeti smanjenju beznaponskih stanja, i kvalitetnijem snadbjevanju električnom energijom vitalnih institucija i potrošača u užem i širem jezgru grada.

 

Nazad