Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

Uspješno završen projekat proširenja SCADA sistema u ED Tuzla

Proširenje SCADA sistema u Elektrodistribuciji Tuzla obuhvatilo je uvođenje novih lokacija učinskih linijskih rastavljača. SCADA sistem koji je implementiran u ED Tuzla je ABB MicroSCADA Pro V9.3, a proširenje ovog sistema je obuhvatilo 43 lokacije.

Nove lokacije su geografski raspoređene po poslovnim jedinicama i to PJ Tuzla, PJ Živinice, PJ Kladanj, PJ Lukavac, PJ Banovići i PJ Kalesija.  Sistem prenosa sa udaljenih lokacija je zasnovan na telekomunikacionoj opremi Satel 3AS NMS i EPIC, a telemetrijska oprema za prikupljanje i akviziciju podatka sa lokacije učinskog linijskog rastavljača je Siemens TM 1703 mic.

 

Nazad