Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

Mreže nove generacije u fiksnoj mreži BH Telecom-a

BH Telecom je u posljednjih nekoliko godina, kroz prethodne tri faze realizacije, ubrzano i značajno razvio svoju mrežu nove generacije (NGN –Next Generation Network) nastojeći na taj način da pruži kvalitetniju uslugu svojim korisnicima, i da u istovremeno smanji svoje operativne troškove i dobije na fleksibinosti razvoja mreže.

Rješenje koje se nudi projektom BH Telecom-u omogućava zadržavanje svih postojećih usluga, jednostavne interkonekcije sa opremom drugih proizvođača i kombinovane TDM i IP mogućnosti. Pored toga osigurava se mogućnost zadržavanja svih postojećih funkcionalnosti i servisa kao i uvođenje novih za sav predviđeni saobraćaj.

Faze puštanja opreme u rad, integraciju opreme sa ostalim čvorovima u mreži, testiranje opreme i migracija pretplatničke opreme (DLU, RDLU, PRA i V5.2 ) koje su trenutno u toku, izvodi kompanija Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo.

Projektom je predviđena migracija više od 100 000 postojećih POTS, preko 7000 ISDN BA, 130 ISDN PRA i 60 V5.2 pretplatnika, što ukazuje na složenost i obim projekta. Po završetku realizacije projekta, BH Telecom će, praktično, izvršiti modernizaciju svoje kompletne fiksne mreže NGN tehnologijom.

Uredio: Pero Ožegović, dipl.inž.el.

 

Nazad