Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

Proširenje kapaciteta mobilne prenosne mreže operatera m:tel

Svrha izgradnje radio-relejne veze, kapaciteta 150 mbit/s (Licenced capacity) na predmetnih 17 dionica je povezivanje GSM/UMTS baznih stanica na nadzorno upravljački centar GSM baznih stanica (BSC – Base Station Controller) i UMTS baznih stanica na (RNC – Radio Network Contoller) mreže mobilne telefonije m:tel-a na lokaciji Banja Luka. Kapacitet prenosa realizovanih veza je 150 mbit/s. Sviuređaji rade u 1+0 konfiguraciji. To znači da je veza ostvarena povezivanjem po jedne jedinice za unutrašnju (IDU – Indoor Unit) i jedne jedinice za vanjsku montažu (OotDoor Unit). Za realizaciju veze korištena je oprema proizvođača “Ceragon”, tipa FibeAir IP10.

Korištena Ceragon IDU jedinica predstavlja visokopouzdan mikrotalasni radio-relejni uređaj za prenos saobraćaja u PDH, SDH i Ethernet mreži. FibeAir ODU jedinica pruža podršku više kapaciteta, frekvencija, modulacija i konfiguracije za različite mreže. ODU jedinice rade u frekvencijskom rasponu od 6-38 GHz i podržavaju kapacitet od 10Mbps do 500 Mbps, za TDM i IP portove.

Realizacija projekta je obuhvatala fazu projektovanja, instalacije opreme i njeno puštanje u rad, zaključno sa tehničkim prijemom od strane Investitora.

Uredio: Pero Ožegović

Nazad