Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH
    2012 / 2013
Proširenje SCADA aplikacije SDNiU trafostanicama u ED Zenica – PJD Travnik. Projekat obuhvata uvođenje SN dijela objekata u vlasništvu Elektroprijenosa BiH i rasklopnih stanica u postojeći SCADA sistem u ED Zenica – PJD Travnik.

Isporuka opreme, montaža i puštanje u rad sistema digitalnig radio-rejelnih veza i izrada projektne dokumentacije za potrebe JP Elektroprivrede BiH.

Isporuka i montaža učinskih rastavljača sa ormarićem motornog pogona i upravljanja, komunikacione i telemetrijske opreme, puštanje u rad sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima iz DCU ED Tuzla i izrada projekta izvedenog stanja dijela sistema koji se realizuje za potrebe JP EPBiH - ED Tuzla.

Ugradnja digitalnih radio modema za potrebe SDNiU TS 35/10 kV u ED Mostar - PJD Konjic i ED Zenica - PJD Visoko.

Proširenje postojeće radio mreže u funkciji proširenja SDNiU ULR i TS prema IED 60870-101 komunikacionom protokolu, za potrebe ED Tuzla, ED Zenica - PJ Travnik i ED Mostar.

Isporuka i montaža učinskog linijskog rastavljača sa ormarićem mtornog pogona i upravljanja, komunikacione i telemetrijske opreme, indikatora kvara i puštanje u rad sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima i indikatorima kvara iz DCU ED Tuzla, izdrada projektne dokumentacije za predmetne ugradnje opreme i izrada projekta izvedenog stanja dijela sistema koji se realizuje za potrebe JP EPBiH - ED Tuzla.

Instalacija i puštanje u rad, digitalnih radio-relejnih veza za operatera m:tel sa ciljem proširenja kapaciteta i modernizacija RR prenosnih sistema. Projekat obuhvata realizaciju od ukupno 20 trasa sa kapacitetima prenosa od 150 mbit/s.