Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

Eding Telecom nova članica Bit Alijanse

Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je već dugi niz godina prepoznatljivo ime u svijetu telekomunikacija. U skladu sa svjetskim trendovima, najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti informacione i komunikacione tehnologije postaje članica jedne velike koorporacije kao što je Bit Alijansa.

 

 

Pročitaj više

DragonWave Receives First Direct Order from Eding Telecom for Harmony Enhanced

OTTAWA, CANADA--(Marketwired - April 19, 2016) - DragonWave Inc. (TSX:DWI)(NASDAQ:DRWI) a global supplier of packet microwave radio systems, today announced it has received a first direct order from an existing customer, Eding Telecom, who previously purchased FlexiPacket MultiRadio (FPMR) though a channel. The order from the Bosnian system integrator for third-generation, all-outdoor Harmony Enhanced packet microwave radios marks the beginning of a joint direct commercial relationship and a transition to DragonWave next generation technology.

Pročitaj više

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad sistema rasvjete i upravljanja

U sklopu izgradnje izgradnje koridora Vc  na dionici Lepenica – Tarčin, u 2014 godini kompanija Eding Telecom izvršila je isporuku opreme i izgradnju sistema rasvjete i ventilacije

Pročitaj više

Kablovske infrastrukture za potrebe telekomunikacione I elektro instalacije na koridoru Vc

U sklopu izgradnje koridora V-C – na dionici Lepenica – Tarčin, u 2014 godini kompanija Eding Telecom izvršila je isporuku opreme i izgradnju kablovske infrastrukture za potrebe telekomunikacione i elektro instalacije.

Pročitaj više

Izgradnja transformatorskih stanica na koridoru 5c dionica Vlakovo Tarčin

U 2014 godini Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je u sklopu izgradnje koridora 5C, na dionici auto puta Vlakovo – Tarčin izvršio isporuku opreme I izgradnju srednje naponske mreže, transformatorskih stanica za napajanje objekata na trasi auto puta I tunela I sistema rasvjete. 

Pročitaj više

Realizacija optičke infrastrukture na koridoru 5c dionica Lepenica – Suhodol – Tarčin

U 2014 godini kompanija Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je u sklopu izgradnje koridora 5C, na dionici auto puta Lepenica – Suhodol – Tarčin izvršio isporuku opreme I izgradnju optičke infrastrukture.

Pročitaj više

Realizacija fiber optičkog sistema u Termoelektrani Tuzla

Konstantni razvoj telekomunikacijskih sistema, želja i potrebe za većim brzinama prenosa podataka, novi servisi, usluge i zahtjevi za apsolutnom pouzdanosću, čine optičke sisteme prenosa tehnologijom budućnosti, ali i sadašnjosti. U cilju poboljšanja prenosa informacija sa udaljenih energetskih postrojenja naponskog nivoa 0,6 kV i 0,4 kV kompanija Eding Telecom d.o.o Sarajevo uspješno je realizovala vezu optičkim sistemom prenosa za pomenuta postrojenja u Termoelektrani Tuzla.

 

Pročitaj više

Mreže nove generacije u fiksnoj mreži BH Telecom-a

Kompanija Eding Telecom, d.o.o. kao podugovarač kompanije Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo, uspješno je realizovala fazu projektovanja i instalacije opreme kroz 4. fazu realizacije NGN-a u fiksnoj mreži BH Telecoma. Projekat podrazumjeva proširenje postojećeg hiE9200 S4.3 SoftSwitch-a i i instalaciju 7 novih hiG1600 V4 Media Gateway-a. 

Pročitaj više

BH Telecom izabrao Nokia Siemens Networks za implementaciju 3G mreže

Proširenje i modernizacija BH mobile mreže za poboljšanje korisničkih usluga

BH Telecom vrši nadogradnju svoje mreže kako bi pružili 3G mobile Internet pristup širom sjevernih i istočnih djelova Bosne i Hercegovine. Kompanija je izabrala Nokia-u Siemens Networks kao isporučioca 3G HSPA+ radio pristupne mreže kao i svih relevantnih usluga za implementaciju. Za BH Telecom korisnike nadogradnja će predstavljati bolju pokrivenosti, brži Internet pristup i bolje multimedialne servise. 

Pročitaj više

Proširenje kapaciteta mobilne prenosne mreže operatera m:tel

Kompanija Eding Telecom, d.o.o. kao podugovarač kompanije Ceragon Networks d.o.o. Beograd, uspješno privodi kraju jednu od tri faze realizacije proširenja kapaciteta mobilne prenosne mreže javnog mobilnog operatera m:tel na teritoriji BiH.

U prethodnih 7 mjeseci, realizovano je 17 digitalnih radio-relejnih veza opremom posljednje genaracije ovog renomiranog svjetskog proizvođača.  

Pročitaj više

Proširenje SCADA aplikacije SDNiU trafostanicama u ED Zenica – PJD Travnik

Uvođenje SCADA aplikacije u SN sistem Elektroprivrede BiH dovodi do kvalitetnijeg i pouzdanijeg napajanja potrošača električnom energijom, kraćeg vremena za detekciju mjesta kvara, kraćeg vremena trajanja beznaponskih pauza potrošača, smanjenja ukupnih troškova elektroenergetske mreže, smanjenja opasnosti za radnike prilikom manipulacije i održavanja sistema.

Pročitaj više

ISO 9001:2008 - Na putu prema kvalitetnijem poslovanju.

Moderni razvoj i jačanje konkurencije povećali su značaj kvalitete u proizvodnji ali i u poslovanju. Uvođenje ISO:9001:2008 sa ciljem poboljšanja usluga i povećanja efikasnosti je jos jedan ozbiljan korak kompanije da svojim kupcima osigura pouzdanost i kvalitet.

Uspješno završen projekat proširenja SCADA sistema u ED Tuzla

SCADA sistem koji je implementiran u ED Tuzla je ABB MicroSCADA Pro V9.3, a proširenje ovog sistema je obuhvatilo 43 lokacije. Nove lokacije su geografski raspoređene po poslovnim jedinicama i to PJ Tuzla, PJ Živinice, PJ Kladanj, PJ Lukavac, PJ Banovići i PJ Kalesija. 

Pročitaj više

Repetitorsko Posrednička Tačka Gladovo

U skladu sa ugovorom između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Eding Telecom d.o.o Sarajevo završena je implementacija repetitorsko posredničke tačke na lokalitetu Gladovo - općina Bugojno.

Pročitaj više

Uspješno okončan projekat SDNiU ULR ED Zenica

Nakon realizacije niza projekata sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima za potrebe ED Tuzla, okončan je i projekat sistema daljinskog nadzora i upravljanja učinskim linijskim rastavljačima ED Zenica. Korišteni komunikacioni protokol je IEC 60870-5-101.

Pročitaj više

Rekonstrukcije i uvođenje TS 35/10 kV u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JP EP BIH, ED Bihać

24.11.2010 godine okončani su radovi na rekonstrukciji TS 35/10 kV Bihać. Tokom ovog projekta kompanija Eding Telecom d.o.o. Sarajevo kao podugovarač kompanije KONČAR – KET d.d. Zagreb, izvršila je kompletnu rekonstrukciju zaštitno upravljačke opreme u 35 i 10 kV ćelijama u kojima su instalirani numerički mikroprocesorski zaštitni releji tip REF 615 i REF 524 proizvođača ABB. Pored ovoga izvršena je rekonstrukcija kompletnog pomoćnog AC/DC razvoda i isporučena telemetrijska i telekomunikaciona oprema i izvršeno uvođenje TS Bihać u SCADA sistem u dispečerskom centru Elektrodistribucije Bihać.

Pročitaj više

Implementacija Multi Service Access Nodes - MSAN za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo

Kompanija Eding Telecom je u okviru svojih servisnih ugovora, tokom Jula 2010 godine potpisala ugovor sa kompanijom Nokia Siemens Networks, koji se odnosi na projektovanje i implementaciju Multi Service Access Nodes - MSAN, u pristupnoj mreži BH Telecom-a d.d. Sarajevo.
 
Kroz navedeni ugovor, Eding Telecom će izvršiti implementaciju 35 konfiguracija SURPASS MSAN-ova tip hiX 56xx na područjima Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća i Mostara.
 
Pored implementacije MSAN-ova izvršite će se i hardwersko proširenje kapaciteta Softswitcha SURPASS hiE 9200.

Završena implementacija SDNiU ULR u okviru projekta Power IV

03.09.2010 godine završena je implementacija učinskih linijskih rastavljača (ULR) u okviru projekta Power IV koji se realizovao na području Elektrodistribucije Tuzla.

Pročitaj više

Novi ugovor za izgradnju GSM baznih stanica

Tokom Jula 2010. godine kompanija Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je potpisala novi Turn-key ugovor sa telekom operaterom m:tel Banja Luka, za izgradnju novih GSM lokacija na području Federacije BiH.

Novi turn-key projekat je nastavak tekućeg projekta izgradnje GSM baznih stanica u Federaciji BiH koji realizuje kompanija Eding Telecom. Kroz novi ugovor će se izvršiti izgradnja kompletne infrastrukture i izvršiti integracija novih 2G GSM baznih stanica proizvođača Nokia Siemens Networks.

Realizacijom ovog projekta povećat će se kapacitet GSM mreže i pokrivenost GSM signalom na području Sarajeva.

Faza II - Projekat SDNiU ULR ED Tuzla - POWER IV

Završena druga faza realizacije projekta POWER IV  sistema daljinskog nadzora i upravljana učinskim linijskim rastavljačima za potrebe elektrodistribucije Tuzla.

Pročitaj više

Početak izgradnje novog poslovnog objekta Eding Telecom-a

26.04.2010 godine obilježen je početak radova na izgradnji novog poslovnog objekta kompanije Eding Telecom d.o.o. Sarajevo.

Pročitaj više

Faza I - Projekat SDNiU ULR ED Tuzla - POWER IV

Završena prva faza realizacije projekta POWER IV  sistema daljinskog nadzora i upravljana učinskim linijskim rastavljačima za potrebe elektrodistribucije Tuzla.

Pročitaj više

Satel predstavlja novi radijski modem sa većom izlaznom snagom.

Nova varijanta Satel digitalnog radijskog modema SATELLINE-3ASd Epic Pro 35 W predstavlja veliki iskorak u proizvodnji digitalnih radijskih modema.

Pročitaj više

Najmenadžer 2009 priznanje za mali, srednji i veliki biznis u BiH

Najviše menadžersko priznanje Najmenadžer 2009 za mali, srednji i veliki biznis u BiH, iz oblasti Telekomunikacija, uručeno je i gospodinu Muhamedu Turčinoviću, Generalnom direktoru kompanije Eding Telecom d.o.o. Sarajevo.

Pročitaj više